Fremtiden Pumps - Gödselpumpar

Vi söker lokale återförsäljare -
Kontakt os på
0045 86 46 11 55

Gödselpumpar till pumpbrunnar, lagringsbrunnar och spolutgödslingssystem till djurstallar.

Vi har under 2012 förvärvat sortimentet av gödselpumpar från Samson Agro A/S.
Det finns nu mer än 25 års produktutveckling och erfarenhet bakom ett komplett produktsortiment.

Kontakta Fremtiden för mer information. Tlf: 0045 86 46 11 55

Återförsäljare: Göma i Halmstad och Gränna: www.goma.se